Skip to main content

ลัทธิ Pythagoreans

ลัทธิ Pythagoreans เมื่อมีการพูดถึงลัทธิ  ความเชื่อ   คุณสามารถบอกได้หรือไม่ว่าลัทธิความเชื่อนั้นคืออะไร   สำหรับความนิยามของลัทธิความเชื่อนั้นก็คือการที่บุคคลมีการนับถือสิ่งหนึ่งขึ้นมาแล้วการนับถือนี้ไม่ได้เกิดจากการนับถือเพียงแค่คนคนเดียวเท่านั้นแต่เป็นการนับถือจากหมู่คณะและมีการสืบทอดเกี่ยวกับความเชื่อหรือการปฏิบัติ จากรุ่นสู่รุ่นเรียกได้ว่าเป็นการสืบทอดต่อๆกันมานั้นเอง

       สำหรับเรื่องของลัทธิความเชื่อนั้นมีมากมายหลายลัทธิเยอะแยะเต็มไปหมดเพราะแต่ละประเทศนั้นก็มีมากมายหลายพื้นที่หลายเขตอำเภอหลายรัฐหลายเมือง

ซึ่งแต่ละแต่ละเมืองนั้นก็มีลัทธิความเชื่อที่มีความแตกต่างกันออกไปและลัทธิความเชื่อในแต่ละรัฐนั้นก็อาจจะมีหลายลัทธิความเชื่ออย่างเช่นเชื่อศรัทธาเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของทุนนิยมหรือแม้แต่ชาตินิยมต่างๆเป็นต้น 

          สำหรับในบทความนี้เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของลัทธิความเชื่อของ Pythagoreans  ซึ่งเชื่อว่าสำหรับคนไทยเราอาจจะไม่ค่อยรู้จักเกี่ยวกับความ ลัทธิ Pythagoreans  กันอย่างแน่นอนเนื่องจากว่ารักที่นี้เป็นความเชื่อของชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศอิตาลีโดยลัทธิความเชื่อนี้เกิดขึ้นมาจากนักคณิตศาสตร์คนหนึ่งที่ชื่อว่า  Pythagoras 

         ผู้คนมารู้จักชายคนนี้ในฐานะของนักคณิตศาสตร์แต่หลายคนก็อาจจะยังไม่ทราบว่าเอาคนนี้คือผู้นำของลัทธิ  Pythagoreans โดยที่ใครเป็นสาวกลัทธิPythagoreans ก็จะต้องย้ายมาอยู่ด้วยกันที่เมือง โคโธน ประเทศอิตาลีโดยพวกเขามีความเชื่อว่า  Pythagoras คือผู้นำอันสูงส่งแต่เมื่อใดก็ตามที่สาวกค้นพบความรู้ใหม่ทางคณิตศาสตร์พวก เขาก็มักจะยกความดีความชอบนี้ให้แก่Pythagoras  

         ในทางตรงกันข้ามหากมีสาวกคนได้นำข้อมูลภายในเปิดเผยสาวกผู้นั้นก็จะถูกลงโทษอย่างหนักถึงขนาดกล่าวกันว่าถูกนำไปถ่วงน้ำเลยด้วยซ้ำ  www.ufabet.com ลิ้งเข้าระบบ   ซึ่งความเชื่อของลัทธิ  Pythagoreans นี้ พวกเขาเชื่อในเรื่องของตัวเลขและวิญญาณได้กลับมาเกิดใหม่และยังมีความเชื่อถือว่าภายในเม็ดถั่วทุกเม็ดมีวิญญาณของผู้เสียชีวิตอาศัยอยู่ทำให้บรรดาสาวกไม่อาจกินหรือทำลายเม็ดถั่วได้ โดยในวาระสุดท้ายของ  Pythagoras  ในขณะที่เขาวิ่งหนีผู้ร้ายเขาก็วิ่งมาเจอกับแปลงปลูกถั่วมันจึงทำให้เขาไม่สามารถวิ่งฝ่าเข้าไปในแปลงถั่วได้เนื่องจากมันจะเป็นการทำร้ายดวงวิญญาณซึ่งมันก็ทำให้เขามีผู้ใดไม่พ้นและถูกทำร้ายจนเสียชีวิตนั้นเอง

   อย่างไรก็ตามเกี่ยวกับเรื่องของลัทธิความเชื่อนั้นมีทั้งข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันออกไปซึ่งการที่เราจะเชื่อหรือไม่เชื่อเรื่องอะไรนั้นเป็นเรื่องสิทธิส่วนบุคคล  แต่อย่างไรก็ตามเมื่อเรามีความเชื่อเกี่ยวกับอะไรแล้วควรศึกษาข้อมูลให้ละเอียดก่อนที่เราจะปักใจเชื่อในสิ่งนั้นๆเพราะบางครั้งความชั่วให้เราคิดว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องอาจจะเป็นเพียงแค่การกล่าวอ้างและไม่มีอยู่จริงก็เป็นไปได้

ประวัติศาสนาพุทธในประเทศลาว

ศาสนาพุทธในประเทศลาว วันนี้ข้าพเจ้าขอนำเสนอเกี่ยวกับศาสนาพุทธนิกายเถรวาท ซึ่งเป็นศาสนาที่คนประเทศลาวนับถือกันมากที่สุดวัดที่ตั้งอยู่ในประเทศลาวมีประมาณ 4500 ถึง 5000วัดส่วนมากคนที่บวชในพระพุทธศาสนาของประเทศลาวส่วนมากก็เป็นผู้ชายซึ่งครั้งหนึ่งในชีวิตหาก ใครได้บวชก็ถือว่าเป็นบุญเป็นวาสนา พระภิษุทั้งหมดในประเทศลาวตอนนี้ประมาณ 20,000 รูป

และเป็นพระภิษุชั้นผู้ใหญ่ประมาณ 8000 ถึง 9000 รูปและผู้หญิงในประเทศลาวก็มีบวชเป็นแม่ชีบวชเป็นภิษุณีไม่ค่อยมีส่วนใหญ่สาวลาวจะไม่ค่อยนิยมการบวชมากนักประเทศลาวเป็นมหานิกายหลังปี 2518 ก็มีธรรมยุทธนิกายอยู่บ้างเป็นส่วนน้อยส่วนใหญ่

แล้วก็พระภิษุจะจำวัดอยู่ในบริเวณของกรุงเวียงจันทน์เป็นส่วนมากพระธาตุหลวงเวียงจันทน์เป็นพระเจดีย์ที่สำคัญ ใช้สำหรับประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญซึ่งจะมีงานฉลองกันอยู่ในช่วงเดือน 12 หรือเดือนพฤศจิกายนวัดของศาสนาพุทธมหานิกายมหายานในลาวมีอยู่ประมาณสองถึงสามวัดที่เป็นของชาวเวียดนามและชาวจีน

ซึ่งเข้ามามีอิทธิพลต่อประเทศลาวจริงแล้วที่มาของศาสนาพุทธในเมืองลาวเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อราวปีพุทธศักราช 2513 ได้ผ่านมาทางมอญและได้แพร่หลายไปจนทั่วประเทศลาวปีพุทธศตวรรษที่ 19 กษัตริย์ลาวหลายพระองค์ให้การสนับสนุนพุทธศาสนาพระภิษุสงฆ์ในลาว มีบทบาทต่อการศึกษาของประเทศลาวมากแต่ต่อมาหมดบทบาทลงไปเมื่อฝรั่งเศสได้จัดการศึกษาแบบตะวันตก

ขึ้นจนกระทั่งญี่ปุ่นเข้ามาในลาวและได้จัดตั้งตั้งขบวนการชาตินิยมลาวโดยใช้พุทธศาสนาเป็นศูนย์กลางวัดมีบทบาทในการเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องเอกราชคืนจากประเทศฝรั่งเศสต่อมาปี 2493 ขบวนการประเทศลาวพยายามนำพระสงฆ์มาอยู่ในฝ่ายซ้ายในขณะที่รัฐบาลราชอาณาจักรลาวก็พยามควบคุมพระสงฆ์ไม่ให้เข้ามาวุ่นวายเกี่ยวกับการปกครองในระบบประชาธิปไตยของลาวมากนะ

ถ้าส่งบางส่วนถูกส่งไป ค่ายสัมมนาพระสงฆ์บางส่วนลาสิขา และหนีมาประเทศไทยการบวชพระและเณรลดลงวัดว่างเปล่ามากเนื่องจากเกิดภาวะการสู้รบและการพยายามนำส่งเข้ามาเกี่ยวข้องกับการเมืองในปัจจุบันชาวไทยที่นับถือศาสนาพุทธก็นิยมเข้าไปทำบุญทอดกฐินผ้าป่าในวัดที่เมืองลาวกันอยู่เป็นจำนวนมาก

เพราะว่าวัดในประเทศลาวค่อนข้างจะมีสภาพสุดโทรมมีความยากจนยังขาดแคนปัจจัยหลายอย่างแต่ แต่การปฎิบัติของพระในเมืองลาวยังถือว่าเป็นการปฏิบัติที่เข้มข้นทำให้เกิดศรัทธากับพี่น้องประชาชนคนไทยพี่ติดตามข่าวสารของพระที่ปฏิบัติอยู่ฝั่งทางประเทศลาวสุดท้ายแล้วตอนนี้ก็ถือว่าพระพุทธศาสนาที่เกิดจากเมืองลาวด

ก็ถือว่าเกิดมายาวนานพอพอกับศาสนาพุทธประเทศไทยแล้วศาสนาหลักประชาชนส่วนมากก็นับถือศาสนาพุทธเป็นหลักหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการให้ข้อมูลในวันนี้จะเป็นประโยชน์แก่พี่น้องที่ต้องการรู้ว่าจริงว่าลาวเนี่ยนับถือศาสนาอะไร และศาสนาพุทธที่เกิดขึ้นในประเทศลาวเกิดเมื่อใด การปฎิบัติของชาวพุทธสาสนิกชนคนลาวมีที่มาเป็นอย่างไร

 

สนับสนุนโดย.  www.ufabet.com เริ่มเดิมพัน

โรงน้ำแข็งสะเทือนหลังจากชลบุรีประกาศน็อคดาวน์ ยอดขายตกลงถึง 70 เปอร์เซ็นต์ 

       โรงน้ำแข็งสะเทือนหลังจากชลบุรี  ภายหลังจากที่รัฐบาลได้มีการประกาศล็อกดาวน์ นอกจากพื้นที่ 13 จังหวัดในเขตกรุงเทพฯปริมณฑลและบางจังหวัดในเขตภาคใต้แล้วยังมีการประกาศ ล็อกดาวน์เพิ่มนั่นก็คือที่จังหวัดชลบุรีเนื่องจากว่ามีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิคเป็นจำนวนมาก  เลขขณะนี้มีการเปิดเผยมาว่าสถานการณ์ของโรงน้ำแข็งนั้นมีปัญหาอย่างหนักเพราะมียอดขายที่ตกลงมากเกินกว่า 70% แล้วในขณะที่ร้านอาหารรวมถึงตลาดก็ไม่สามารถขายของได้

      เพราะรัฐบาลมีการสั่งปิด  โดยชาวบ้านออกมาเรียกร้องให้มีการช่วยเหลือปัญหาที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เพราะหากรัฐบาลยังคงประกาศสั่งล็อคดาวยืดเยื้อต่อไปและมีปัญหาการระบาดต่อเนื่องไปอีกเชื่อว่าไม่เกินภายใน 3 เดือนนี้จะมีเจ้าของกิจการอีกเป็นจำนวนมากที่ต้องยกเลิกกิจการของตนเองเพราะไม่สามารถที่จะทนแบกรับปัญหาที่เกิดขึ้นและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเอาไว้ได้แล้ว 

         สำหรับที่จังหวัดชลบุรีทางด้าน ศบค. ได้มีการยกระดับความเข้มงวดในการคุมเข้มมาตรฐานความปลอดภัยตั้งแต่เมื่อวันที่ 20 เดือนกรกฎาคมปีพ.ศ. 2554 ที่ผ่านมา โดยกฎข้อห้ามต่างๆนั้นมีมากมายไม่ว่าจะเป็นการประกาศเคอร์ฟิวในช่วงเวลา 09:00 น ถึง 04:00 น นอกจากนี้ยังมีกฎเกี่ยวกับเรื่องของการเปิดร้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารหรือร้านขายของชำรวมถึงซุปเปอร์มาร์เก็ตและห้างสรรพสินค้าแม้แต่ร้านยาก็มีการกำหนดไม่มีการขายของเกิน 8:00 น อย่างเด็ดขาด

          นอกจากนี้สถานที่หลายแห่งที่ต้องทำกิจกรรมร่วมกันหลายคนไม่ว่าจะเป็นร้านเสริมสวยหรือแม้แต่ร้านนวดทั้งแผนไทยและโบราณหรือแม้แต่ร้านสปาร้านต่างๆเหล่านี้จะถูกงดให้บริการเป็นการชั่วคราวรวมถึงพวกสถาบันการศึกษาที่เป็นโรงเรียนพวกสอนพิเศษต่างๆไม่ว่าจะเป็นหนอนเกี่ยวกับเนื้อหาภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษหรือแม้แต่ตัวเลขรวมถึงสถาบันการสอนเกี่ยวกับการเล่นดนตรีต่างๆก็ถูกมีการสั่งปิดทั้งหมด

     ทำให้ในขณะนี้ผู้คนต่างเริ่มไม่พอใจกันเป็นอย่างมากเนื่องจากว่าสถานการณ์นั้นไม่สามารถที่จะกลับมาคลี่คลายได้โดยเร็วและแนวโน้มทิศทางว่าในอนาคตอันใกล้นี้ก็ยังไม่สามารถระบุได้ว่าสถานการณ์ในจังหวัดชลบุรีจะกลับมาดีขึ้นได้

เมื่อไหร่ในขณะนี้ทุกภาคส่วนได้รับผลกระทบหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งร้านค้าที่ถูกสั่งปิดนั้นเจ้าของร้านไม่มีรายได้ผ่านช่องทางอื่นเลยในขณะที่ร้านที่เปิดให้บริการนั้นยอดการขายก็ต้องลงอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจโรงน้ำแข็งนั้นแทบไม่มีลูกค้าซื้อน้ำแข็งเลย

        เนื่องจากก่อนหน้านี้มีการเข้ามาของสาธารณะสุขแล้วทำการตรวจโรงน้ำแข็งซึ่งมีบางแห่งมีคนงานติดเชื้อไวรัสโคโรน่าทำให้ผู้คนนั้นพากันหวาดกลัวว่าถ้าหากซื้อน้ำแข็งไปกินแล้วจะอาจติดเชื้อไวรัสโคโรนาได้ทำให้ปัจจุบันนั้นคนจึงนิยมทำน้ำแข็งกินเองกันที่บ้านอย่างไรก็ตามในขณะนี้มีหลายเจ้าของกิจการที่ได้มีการนำทรัพย์สินมาขายเพื่อใช้ในการประทังชีวิตและประธานธุรกิจของตนเองเป็นการชั่วคราวไปก่อนรอวันว่าสถานการณ์การระบาดของไวรัสของ covid จะดีขึ้นในเร็ววัน 

 

สนับสนุนโดย.    ufabet เว็บหลัก