Skip to main content

ศิลปินแห่งชาติที่ควรยกย่อง

นายยก ชูบัว ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (โนรา)

แรงบันดาลใจในการแสดงโนรา

จากการที่ โนรายก ชูบัว สนใจในศิลปะการแสดงโนรามาตั้งแต่เด็ก จนได้เข้าไปคลุกคลี ฝึกฝน เรื่อยมา วันเวลาที่ได้สัมผัสการแสดงโนรา ทำให้ โนรายก ชูบัว รักศิลปะการแสดงแขนงนี้ และตัดสินใจใช้การแสดงโนราเป็นสิ่งที่หาเลี้ยงชีพ ซึ่งแรงบันดาลใจก็มาจากสาเหตุดังต่อไปนี้

  1. ด้วยความสำนึกในบุญคุณของหมอโนราที่ช่วยชีวิตตัวเองเอาไว้ในวัยเด็ก ทำให้ โนรายก ชูบัว มีความเลื่อมใสศรัทธาในหมอโนราเป็นอย่างมาก ส่งผลให้เกิดแรงบันดาลใจที่จะเจริญรอยตาม โนราถั่วเขียว ที่ตนเชื่อว่าเป็นผู้บนบานสานกล่าวต่อครูโนรา และทำให้ตนรอดชีวิตมาได้จนถึงปัจจุบัน นั่นจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ โนรายก ชูบัว ตัดสินใจฝึกฝนการแสดงโนราเรื่อยมา
  2. การที่ โนรายก ชูบัว เกิดที่จังหวัดพัทลุง ที่ซึ่งถือว่าการแสดงโนราเป็นที่นิยมและมีแสดงให้ดูอย่างแพร่หลายในพื้นที่นั้น ทำให้ โนรายก ชูบัว ได้ซึมซับเอาการแสดงโนราเข้าไปในชีวิต จากสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของตนเอง เกิดเป็นความชอบ และความหลงใหลในการแสดงโนรา จนสุดท้ายก็ตัดสินใจฝึกฝนโนราและยึดเป็นอาชีพ
  3. ครอบครัว และญาติผู้ใหญ่ที่ตนเคารพนับถือเป็นโนรา ทั้งยังช่วยสนับสนุน สั่งสอน โนรายก ชูบัว ได้เรียนรู้การเป็นโนรา เริ่มฝึกฝนตั้งแต่วัยเด็ก จนกลายเป็นความผูกพัน และเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต โนรายก ชูบัว
  4. การที่ โนรายก ชูบัว ได้มีโอกาสแสดงโนราอยู่บ่อยครั้ง ไม่ว่าจะเป็นที่โรงเรียน หรือตามสถานที่ต่างๆ ที่มีการจัดงานรื่นเริงทั่วไป ซึ่งจากการแสดงที่สวยงามถูกใจคนดู ทำให้ โนรายก ชูบัว ได้รับเสียงชื่นชมเป็นอย่างมาก นั่นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นให้ โนรายก ชูบัว รักในการแสดงโนราเป็นอย่างมาก
  5. การได้รับคำชื่นชม และความนิยมในการแสดง โนราของ โนรายก ชูบัว รวมถึงการได้รางวัลต่างๆ มากมาย ยิ่งทำให้ โนรายก ชูบัว เกิดความภาคภูมิใจในอาชีพการแสดงโนรา และหวังที่ยกระดับโนราให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป นั่นทำให้การแสดงโนราไม่ใช่เป็นเพียงแค่อาชีพเท่านั้น แต่มันกลายเป็นชีวิตของ โนรายก ชูบัว

จาก 5 เหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น เราคงไม่ต้องสงสัยแล้วว่าทำไม โนรายก ชูบัว ถึงได้หลงใหล และรักการแสดงโนราเป็นชีวิตจิตใจขนาดนี้ และหวังที่จะพัฒนาโนราให้ดียิ่งๆ ขึ้นไปอีกด้วย การอุทิศทั้งกายและใจของท่านให้กับโนรา ทำให้ท่านเหมาะสมและคู่ควรกับการเป็นศิลปินแห่งชาติในแขนงนี้อย่างไม่มีข้อโต้แย้ง