Skip to main content

ศิลปะจากวัสดุอุกรณ์เหลือใช้

อุปกรร์เหลือใช้ อย่างเช่นกล่องลัง กล่องกระดาษ เศษผ้า เป็นต้น ก็ล้วนเป็นสิ่งที่เรานั้นไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้และเราก็มักจะนำสิ่งเหล่านี้ไปทิ้งและสุดท้ายสิ่งเหล่านี้ก็กลายเป็นเศษขยะนั่นเอง เนื่องจากสิ่งที่ไร้ประโยชน์เหล่านี้นั้นไม่ได้เป็นสิ่งที่ไร้ประโยชน์เสียที่เดียวทำให้หลายคนที่สนใจและมีความรู้ในด้านศิลปะชอบจิตนาการนั้นได้มีการคิดไอเดียขึ้นว่า สิ่งที่เราไม่ใช้หรือไร้ประโยชน์

สำหรับคนอื่นแล้วนั้นเราสามารถที่จะนำไปทำอะไนได้บ้าง ซึ่งคำตอบก็คือเราสามารถนำสิ่งของเหลือใช้เหล่านี้ไปสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ได้นั่นเอง ซึ่งการสร้างสรรค์ผลงานนั้นก็จะเป็นการปลูกฝังให้เรานั้นมีความคิดสร้างสรรค์ว่าจะนำสิ่งของเหลือใช้นั้นไปทำอะไรได้บ้างและตระหนักได้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สามารถสร้างสรรค์เกิดประโยชน์ได้อย่างแท้จริงนั่นเอง การสร้างสรรค์ศิลปะจากสิ่งของเหลือใช้นั้นสามารถมารถทำได้หลากหลาย

ไม่ว่าจะเป็นการสร้างสรรค์กล่องอเนกประสงค์จากกระดาษลังและก่อลงกระดาษ ซึ่งวิธีทำนั้นก็สามารถทำได้โดยง่ายดายเพียงเรานั้นมีวัสดึอุปกรณ์อย่าง กระดาษลัง กล่องกระดาษ กาวร้อน กระไกร สีที่ใช้ในการตกแต่ง การทำก็สามารถทำได้โดยการนำกระดาษลังหรือกล่องกระดานั้นมาตจัดให้ได้รูปกล่องอเนกประสงค์ตามที่ต้องการและนำมาประกอบกัน

โดยจะมีการแบ่งออกเป็นช่องเพื่อไว้ใช้เก็บสิ่งของที่ต้องการนั่นเอง จากนั้นก็เอากาวร้อนใช้ในการประกอบนั่นเองซึ่งสำหรับเด็กอาจจะต้องดูในความดูแลของผู้ปกครองเพราะกาวร้อนถือว่าเป็นวัสดุที่ค่อนข้าวอันตราย จากนั้นก็รอกาวแห้งก็จะได้กล่องอเนกประสงค์ตามที่เรานั้นต้องการ

จากนั้นก็ตกแต่งด้วยการวาดรูประบายสีลองไป แนะนะว่าควรใช้เป็นสีน้ำเพราะสีน้ำนั้นจะให้ความสวยงามในการตกแต่งมากกว่านั่นเอง และวัสดุอุปกรณ์เหล่านี้นั้นไม่เพียงทำได้แต่กล่องอเนกประสงค์แต่ยังสามารถทำกล่องอื่นๆได้อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นกล่องรองเท้า กล่องของขวัญ เป็นต้น ซึ่งวิธีการทำนั้นก็คล้ายกัน สามารถลองทพกันดูได้ง่ายๆด้วย

การสร้างสรรค์ในลักษณะนี้นั้นไม่เพียงแต่ได้จินตนาการและสร้างสรรค์เท่านั้นแต่ยังเป็นสิ่งที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงอีกด้วย การสร้างสรรค์นี้ยังสามารถนำไปเป็นกิจกรรมยามว่างและเป็นสิ่งที่จะต่อยอดไปได้ในอนาคตด้วยการสร้างสรรค์สิ่งเหล่านี้และจำหน่าย ซึ่งถ้าหากการสร้างสรรค์ศิลปะของเราบนกล่องลังหรือกล่องกระดาษของเรานั้น

มีความสวยงามและมีความสร้างสรรค์มากพอ เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้อาจจะสามารถสร้างอาชีพในอนาคตได้ด้วย ดังนั้นการจะสร้างสรรค์ศิลปะไม่ได้จำกัดว่าจะต้องสร้างสรรค์บนกระดาษวาดเขียนเท่านั้น แต่การสร้างสรรค์ความสวยงามบนสิ่งของเหลือใช้ก็เป็นการสร้างสรรค์งานศิลปะเพื่อเพิ่ทคุณค่าให้กับสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ ศิลปะจากวัสดุอุปกรณ์เหลือใช้จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะ

 

 

สนับสนุนโดย  aesexy