Skip to main content

การพัฒนางานศิลปะ

มนุษย์หรือโฮโมเซเปียนส์เป็นผู้ที่มีการพัฒนาทางด้านสติปัญญาหรือแม้แต่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการอยู่อาศัยของผู้คนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของสังคมในตอนนี้ส่งผลให้มีการพัฒนาในส่วนของนวัตกรรมหรือแม้แต่จะเป็นในส่วนของการเกษตรต่างๆ การพัฒนาความคิดของผู้คนหรือแม้แต่จะเป็นการส่งต่อเนื่องเราก็เป็นอีกหนึ่ง

สิ่งที่ทำให้เผาโฮโมเซเปียนหรือเปล่ามนุษย์ของเรามีการเติบโตอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามในปัจจุบันถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่ผู้คนส่วนใหญ่มีการศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ และหนึ่งในนั้นก็คืองานศิลปะต่างๆที่เข้ามามีบทบาทอย่างมากในการศึกษาเรื่องราวต่างๆของมนุษย์มีการบันทึกเรื่องราวต่างๆ

และมีการทำงานศิลปะอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่หลายหมื่นปีก่อนก็มีการพัฒนาทางด้านความคิดต่างอยู่ตลอดเวลา อย่างไรก็ตามนี้จะเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและวัฒนธรรมการใช้ชีวิตของผู้คนที่มีการพัฒนาและการปรับรูปแบบอยู่เสมอผู้คนในยุคปัจจุบันก็มีการศึกษาเรื่องราวในอดีต หรือแม้แต่นำเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นมาพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้น

ในยุคปัจจุบันต้องยอมรับว่าผู้คนในยุคปัจจุบันมีการแข่งขันค่อนข้างสูงหรือแม้แต่จะเป็นแก่งแย่งเพื่อแย่งชิงทรัพยากรต่างๆอย่างไรก็ตามมีจุดประสงค์สำคัญอย่างยิ่งที่ผู้คนในยุคปัจจุบัน มีความอ่อนแอทางด้านจิตใจศิลปะก็คือ 1 สิ่งที่ช่วยเยียวยาจิตใจของผู้คนได้ในยุคปัจจุบันจึงมีลักษณะเป็นจำนวนมากที่สามารถรับชมได้ตามสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นหอศิลปะ Museum ต่างๆ

หรือแม้แต่จะเป็นสถานที่เก็บงานศิลปะอย่างไรก็ตามในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมต่างๆจึงทำให้งานแตกต่างๆเหล่านี้มีการพัฒนาที่ค่อนข้างเยอะผู้คนในยุคปัจจุบันสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้น การเปลี่ยนแปลงด้านสังคมหรือวัฒนธรรมการทำงานต่างๆนี้เองช่วยผู้คนมีวัฒนธรรมในการใช้ชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้น

หรือแม้แต่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและการทำงานของผู้อื่น การพัฒนาการทำงานหรือการปรับปรุงรูปแบบในการติดต่อสื่อสารในยุคปัจจุบันจึงมีการพัฒนารูปแบบการทำงานหรือการใช้งานศิลปะต่างๆของจิตรกรมากมายเพื่อเข้าสู่จิตใจของผู้คน

ยุคที่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการติดต่อสื่อสารหรือระบบคอมพิวเตอร์และระบบอินเทอร์เน็ตมีการพัฒนาอยู่เสมอ ทำให้ผู้คนสามารถเข้าถึงงานศิลปะต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นงานศิลปะที่ถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆประวัติศาสตร์สิ่งต่างๆทั้งความรู้หรือแม้แต่จะเป็น ความคิดหรือจินตนาการของจิตรกรเองอย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบันที่มีการพัฒนางานศิลปะต่างๆให้เยียวยาจิตใจผู้คน

หรือแม้แต่จะเป็นการปรับปรุงรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้คนในยุคปัจจุบันก็ไม่สำคัญอย่างหนึ่งที่ช่วยผู้คนมีการพัฒนารูปแบบในการใช้ชีวิตคือการปรับปรุงโครงสร้างในการทํางานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

 

ได้รับการสนับสนุนโดย    sa gaming ทดลองเล่น

การจัดทำงานศิลปะโดยสิทธิขั้นพื้นฐาน

การสร้างสรรค์ผลงานคือการแสดงออกอย่างเป็นอิสระในการนำเสนอความคิดถึงแม้แต่จะเป็นจินตนาการต่างๆซึ่งช่วยผู้คนไม่ว่าจะเป็นคนที่ทำอาชีพอะไรก็ตามสามารถสร้างสรรค์ผลงานมีการปรับปรุงเวลาอย่างไรก็ตามนี้จะเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันเราสามารถแสดงออกทางความคิดเห็นในรูปแบบต่างๆที่เพิ่มขึ้น นี่คือสิทธิขั้นพื้นฐานที่ในยุคปัจจุบันมีการพัฒนาและมีการปรับปรุงตัวตลอดเวลาให้การแสดงสินค้า

หรือแม้แต่จะเป็นการพัฒนาในส่วนของงานศิลปะนำมานำเสนอขายหรือแม้แต่จะเป็นการส่งเสริมรูปแบบต่างๆ เป็นการปรับปรุงโครงสร้างการพัฒนาแตกต่างหรือแม้แต่จะเป็นการพัฒนางานอย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบันนักเรียนคิดว่าการวาดรูประบายสีหรือแม้แต่จะเป็นการพัฒนางานมีการปรับปรุงในการพัฒนาชุมชน มีการจัดรูปแบบงานศิลปะต่างๆ

การแสดงความคิดเห็นไม่ว่าจะเป็นการเมืองหรือไม่ซึ่งเป็นความคิดต่างๆของผู้คน อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง การพัฒนางานศิลปะต่างๆในปัจจุบันก็มีสถานที่หรือไม่ ก็เป็นในส่วนของการสร้างสรรค์ผลงานหรือสถานที่การพัฒนางาน เป็นการปรับปรุงโครงสร้างการรับรู้เรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นการส่งต่อรูปแบบการทำงานต่างๆที่มีการปรับปรุงหรือไม่ได้จะเป็นการพัฒนางานต่างๆเพื่อไม่ให้ ผู้คนอยุธยาสมัยมีการปรับปรุงและมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบอยู่ตลอดเวลา

มีการส่งต่อเรื่องราวต่างๆหรือไม่เกินการรับรู้เทคโนโลยีต่างๆอย่างไรก็ตามนี้จะเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่มีการนำอุปกรณ์ต่างๆมาพัฒนา เป็นรูปแบบงานศิลปะ การปรับปรุงหรือแม้แต่จะเป็นโครงสร้างที่ช่วยผู้คนในการพัฒนางาน อย่างไรก็ตามที่จะมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่การสร้างสรรค์ผลงานหรือการปกครองรูปแบบการทำงานต่างๆช่วยผู้คนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีหรือไม่ดำเนินการเปลี่ยนที่มีประสิทธิภาพที่เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันการสร้างสรรค์ผลงานต่างๆมีการเปิดความที่เพิ่มขึ้นมีอิสระในการทำงาน

เดี๋ยวที่ทางในกิจกรรมต่างๆก็มีการเข้าถึงและการพัฒนางานอย่างไรก็ตามมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ผู้ช่วยในการพัฒนางานต่างๆมีการปรับปรุงในการพัฒนาที่เพิ่มมากขึ้น ในยุคปัจจุบันการสร้างสรรค์ผลงานต่างๆเหล่านี้มีสถานที่ในการจัดแสดงมากมายไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มต่างๆเช่นอินเดียหรือแม้แต่จะเป็นการพัฒนาโครงสร้างใดต่อพื้นที่ช่วยผู้คนมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือแม้แต่จะเป็นการติดต่อสื่อสารช่วยให้ สิ่งต่างๆ มีสถานที่ในการพัฒนางาน และการปรับปรุงต่างๆมีการสร้างสรรค์ผลงานหรือไม่เช่นการจัดตั้งรูปแบบ ในการจัดแสดงงานศิลปะ

ในยุคปัจจุบันจะมีสถานที่มากมายไม่ว่าจะเป็นเอกชนยกตัวอย่างเช่นแกลอรี่ต่างๆหรือแม้แต่จะเป็นหอศิลปะแห่งชาติ ซึ่งเป็นของรัฐบาลในยุคปัจจุบัน เป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบบริการโครงสร้างซึ่งทำให้กิจกรรมมีสถานที่ในการนำเสนอผลงานหรือสามารถเข้าถึงผู้คนที่เพิ่มมากขึ้น เป็นการสร้างสรรค์ผลงานมีการปรับปรุงอยู่ตลอดเวลาที่ช่วยให้ผู้คนมีการพัฒนาโครงสร้างต่างๆทางด้านความคิดและการเข้าถึงงานศิลปะต่างๆ

 

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  gclub สมัครสมาชิก

สถานที่ถ่ายรูปที่น่าสนใจ

เมื่อการถ่ายรูปเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยม สิ่งที่มีความสำคัญในการถ่ายรูปก็คือสถานที่ในการถ่ายรูปนั่นเองสถานที่ถ่ายรูปถือว่าเป็นสิ่งที่มีผลที่จะทพให้รูปถ่ายนั้นออกมาสวยหรือไม่สวยด้วย่นกัน แต่ในปัจจุบันถือว่าในเรื่องสถานที่นั้นเป็นสิ่งที่สามารถสร้างสรรค์ได้มากมาย

ไม่จำเป็นจะต้องเป็นสถานที่ที่สวยงามหรือหรูหราเพียงเท่านั้นแต่สถานที่ทั่วๆไปก็สามารถที่จะสร้างสรรค์และทำให้ผลงานรูปถ่ายนั้นออกมาดูดีก็มีมากมาย สถานที่ถ่ายรูปที่น่าสนใจนั้นก็มีมากมาย 

ซึ่งก็จะแบ่งออกเป็น 4 ประเภท เริ่มที่ประเภทแรกเลยก็คือประเภทธรรมชาติ สถานที่ถ่ายรูปแบบธรรมชาตินั้นถือว่าเป็นสถานที่ที่เลือกได้ค่อนข้างจะหลากหลายเพราะในโลกใยนี้นั้นมีสถานที่ตามธรรมชาติที่สวยงามมากมายและในประเทศไทยก็เช่นเดียวกันมีสถานที่ตามธรรมชาติมากมาย ไม่ว่าจะเป็นทะเล ถือว่าเป็นสถานที่ยอดฮิตหนึ่งสถานที่สำหรับคนชอบถ่ายรูปเลย

ก็ว่าได้เพราะทะเลเป็นสถานที่ที่มีความสวยงามเป็นธรรมชาติและให้ความรู้สึกสดใสโดยเฉพาะการถ่ายในตอนกลางวันทะเลเป็นสถานที่ที่จะทำให้รูปถ่ายของเรานั้นออกมาสวยงามได้อย่างมากเลยทีเดียว ทะเลก้มีมากมายหลายที่โดยเฉพาะทะเลแถบภาคใต้นั้นถือว่าเป็นทะเลที่มีความสวยงามอย่างมากและเป็นทะเลที่ค่อนข้างจะได้รับความนิยมในการไปเที่ยวและไปถ่ายรูปอย่างมากเลยทีเดียวด้วย

สถานที่ธรรมชาติต่อมาก็คือ ป่า น้ำตก ถือว่าเป็นสถานที่ที่ได้รับความนิยมเช่นเดียวกัน เพราะการถ่ายธรรมชาติป่าไม้นั้นก็จะให้ฟีลคนละฟีลกับทะเล เนื่องจากทะเลจะเป็นสีฟ้าสดใส ส่วนป่านั้นจะเป็นสีเขียวชะอุ่ม ทำให้ภาพถ่ายนั้นมีความสวยงามและน่าสนใจเช่นเดียวกัน แต่การถ่ายในป่านั้นก็อาจจะต้องระวังในเรื่องของแมลงกัดต่อยด้วย

สถานที่ตามท้องถนนหรือที่มักจะเรียกกันว่า การถ่ายรูปแนวสตรีทนั่นเอง เป็นการถ่ายรูปที่เน้นให้รูปถ่ายนั้นดูน่าสนใจและมีความแตกต่างไปจากการถ่ายรูปกับธรรมชาติ เพราะในการถ่ายรูปประเภทนีนั้นผู้ถ่ายอาจจะต้องเป็นผู้ที่ค่อนข้างมีความคิดสร้างสรรค์พอสมควรเลยทีเดียว เพราะการถ่ายบนท้องถนนหรือสถานที่ที่เป็นสถานที่ธรรมดานั้นการที่จะทำให้รูปถ่ายนั้นออกมาดูดีก็จะต้องอาศัยความสร้างสรรค์ ความชำนาญรวมทั้งการใช้เทคนิคพิเศษๆด้วย

การถ่ายรูปในสถานที่แบบ In door หรือตามอาคารและร้านกาแฟต่างๆ เป้นการถ่ายรูปที่นิยมอย่างมากเพราะสามารถถ่ายได้ง่ายและสามารถถ่ายได้ในทุกๆวัน ไม่ว่าจะเป็นตามร้านคาเฟ่ต่าง ๆงานนิทรรศการหรือแม้แต่ในสตูดิโอ ก็ล้วนเป็นสถานที่ที่น่าสนใจและนิยมอย่างมากในปัจจุบันนั่นเอง แต่การถ่ายรูปในแบบนี้นั้นก็จะต้องยอมรับว่ารูปถ่ายที่ได้มานั้นอาจจะไม่น่าสนใจเท่ากับการถ่ายแบบ Our door สักเท่าไหร่ แต่ก็เป็นสถานที่ยอดนอยมและน่าสนใจไม่แพ้สถานที่อื่นๆเลย 

 

ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนโดย  บาคาร่า เว็บไหนดีสุด

ศิลปะจากวัสดุอุกรณ์เหลือใช้

อุปกรร์เหลือใช้ อย่างเช่นกล่องลัง กล่องกระดาษ เศษผ้า เป็นต้น ก็ล้วนเป็นสิ่งที่เรานั้นไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้และเราก็มักจะนำสิ่งเหล่านี้ไปทิ้งและสุดท้ายสิ่งเหล่านี้ก็กลายเป็นเศษขยะนั่นเอง เนื่องจากสิ่งที่ไร้ประโยชน์เหล่านี้นั้นไม่ได้เป็นสิ่งที่ไร้ประโยชน์เสียที่เดียวทำให้หลายคนที่สนใจและมีความรู้ในด้านศิลปะชอบจิตนาการนั้นได้มีการคิดไอเดียขึ้นว่า สิ่งที่เราไม่ใช้หรือไร้ประโยชน์

สำหรับคนอื่นแล้วนั้นเราสามารถที่จะนำไปทำอะไนได้บ้าง ซึ่งคำตอบก็คือเราสามารถนำสิ่งของเหลือใช้เหล่านี้ไปสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ได้นั่นเอง ซึ่งการสร้างสรรค์ผลงานนั้นก็จะเป็นการปลูกฝังให้เรานั้นมีความคิดสร้างสรรค์ว่าจะนำสิ่งของเหลือใช้นั้นไปทำอะไรได้บ้างและตระหนักได้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สามารถสร้างสรรค์เกิดประโยชน์ได้อย่างแท้จริงนั่นเอง การสร้างสรรค์ศิลปะจากสิ่งของเหลือใช้นั้นสามารถมารถทำได้หลากหลาย

ไม่ว่าจะเป็นการสร้างสรรค์กล่องอเนกประสงค์จากกระดาษลังและก่อลงกระดาษ ซึ่งวิธีทำนั้นก็สามารถทำได้โดยง่ายดายเพียงเรานั้นมีวัสดึอุปกรณ์อย่าง กระดาษลัง กล่องกระดาษ กาวร้อน กระไกร สีที่ใช้ในการตกแต่ง การทำก็สามารถทำได้โดยการนำกระดาษลังหรือกล่องกระดานั้นมาตจัดให้ได้รูปกล่องอเนกประสงค์ตามที่ต้องการและนำมาประกอบกัน

โดยจะมีการแบ่งออกเป็นช่องเพื่อไว้ใช้เก็บสิ่งของที่ต้องการนั่นเอง จากนั้นก็เอากาวร้อนใช้ในการประกอบนั่นเองซึ่งสำหรับเด็กอาจจะต้องดูในความดูแลของผู้ปกครองเพราะกาวร้อนถือว่าเป็นวัสดุที่ค่อนข้าวอันตราย จากนั้นก็รอกาวแห้งก็จะได้กล่องอเนกประสงค์ตามที่เรานั้นต้องการ

จากนั้นก็ตกแต่งด้วยการวาดรูประบายสีลองไป แนะนะว่าควรใช้เป็นสีน้ำเพราะสีน้ำนั้นจะให้ความสวยงามในการตกแต่งมากกว่านั่นเอง และวัสดุอุปกรณ์เหล่านี้นั้นไม่เพียงทำได้แต่กล่องอเนกประสงค์แต่ยังสามารถทำกล่องอื่นๆได้อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นกล่องรองเท้า กล่องของขวัญ เป็นต้น ซึ่งวิธีการทำนั้นก็คล้ายกัน สามารถลองทพกันดูได้ง่ายๆด้วย

การสร้างสรรค์ในลักษณะนี้นั้นไม่เพียงแต่ได้จินตนาการและสร้างสรรค์เท่านั้นแต่ยังเป็นสิ่งที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงอีกด้วย การสร้างสรรค์นี้ยังสามารถนำไปเป็นกิจกรรมยามว่างและเป็นสิ่งที่จะต่อยอดไปได้ในอนาคตด้วยการสร้างสรรค์สิ่งเหล่านี้และจำหน่าย ซึ่งถ้าหากการสร้างสรรค์ศิลปะของเราบนกล่องลังหรือกล่องกระดาษของเรานั้น

มีความสวยงามและมีความสร้างสรรค์มากพอ เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้อาจจะสามารถสร้างอาชีพในอนาคตได้ด้วย ดังนั้นการจะสร้างสรรค์ศิลปะไม่ได้จำกัดว่าจะต้องสร้างสรรค์บนกระดาษวาดเขียนเท่านั้น แต่การสร้างสรรค์ความสวยงามบนสิ่งของเหลือใช้ก็เป็นการสร้างสรรค์งานศิลปะเพื่อเพิ่ทคุณค่าให้กับสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ ศิลปะจากวัสดุอุปกรณ์เหลือใช้จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะ

 

 

สนับสนุนโดย  aesexy

เพลงดังยุค 90

ในช่วงยุค 90 นั้นถือว่าเป็นยุคที่มีเสน่ห์อย่างมาก หลายๆคนอยากย้อนเวลาไปในช่วงเวลาของยุคนั้น เพราะไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตดำเนินชีวิต การเล่นดนตรี เพลง การเรียนหนังสือและรวมถึงในเรื่องของความรักในช่วงเวลาของยุค90นั้นทุกอย่างมีการดำเนินไปอย่างลงตัวไม่หวือหวาแต่มีความพิเศษและรู้สึกว่าทุกอย่างในช่วงนั้นเป็นสิ่งที่ค่อนข้างมีค่า ทำให้ในยุคนั้นถือว่าเป็นยุคในความทรงจำของใครหลายๆคน

ไม่เพียงแต่คนในยุคนั้นที่อยากจะย้อนเวลากลับไปแม้แต่คนในยุคนี้ที่ได้มีการเห็นภ่พเรื่องราวในช่วงยุค 90 นั้นผ่านจากเพลงและภาพยนต์ต่างๆที่มีการสร้างและจำลองสถานการร์ต่างๆในยุค 90 ขึ้นมาถึงแม้เนื้อหาในเรื่องนั้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือบิดเบทอนจากความจริงอยู่บ้างแต่อย่างไรก็ตามในช่วงยุค90นั้น

ก้ถือว่าเป็นยุคแห่งความโรแมนติกและเป็นยุคแห่งเสียงดนตรีและเสียงเพลงด้วย โดยเฉพาะผลงานเพลงจากศิลปินในช่วงยุค 90 นั้นถือว่าเป็นยุคที่มีความเจริญรุ่งเรื่องในด้านดนตรีอย่างมาก เพราะในยุคนั้นถือว่าเป็นยุคที่ค่อนข้างมีความเจริญในด้านดนตรีและเทคโนโลยขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วทำให้ในด้านวงการเพลงก้ได้นำสิ่งที่เป็นประโยชน์เหล่านี้มาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานเพลงให้ออกมาน่าสนใจและน่าฟังมากขึ้น 

หากจะพูดถึงเพลงในยุค 90 แล้วนั้นก็จะต้องพูดถึงศิลปินที่ร้องเพลงเหล่านั้นด้วย ถือว่าในยุคนั้นเป็นยุคที่มีการเจริญเติบโตของศิลปินและแนวเพลงต่างๆมากขึ้นโดยเฉพาะแนวเพลงอัลเทอร์เนทีฟ เพลงโดยส่วนใหญ่ในยุคนั้นจะเน้นเป็นเพลงอกหักเป็นส่วนใหญ่และแต่ละบทเพลงนั้นก็ถือว่ามีเนื้อหาโดนใจและกระชากใจคนดูอย่างมากเลยทีเดียวด้วย ทำให้คนในยุค90นั้นมักจะอินไปกับเพลงต่างๆที่มีการถ่ายทอดออกมาจากศิลปินที่พวกเขานั่นชื่นชอบนั่นเอง 

ยุค 90 หากให้นึกถึงเพลงหนึ่งเชื่อวาหลายคนจะต้องนึกถึงเพลงนี้อย่างแน่นอนนั่นก็คือเพลง เธอคือความฝัน ซึ่งเป็นเพลงของศิลปินสุดอินดี้อย่าง วงพราว ซึ่งเป็นวงดนตรีแนวอัลเทอเนทีฟร็อค ถือว่าเป็นวงดนตรีชื่อดังในยุค 90 เลยทีเดียวและเป็นวงที่เด็กในยุค 90 จะต้องรู้จักและร้องเพลงของวงนี้ได้ ซึ่งเพลงดังในยุคนั้นก็คงหนีไม่พ้นเพลง เธอคือความฝัน

ซึ่งมีเนื้อหาและดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์และน่าฟังอย่างมาก อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าเพลงนี้นั้นจะปลายออกมาในช่วงปลายยุค 90 แล้วก้ตาม แต่เด็กในช่วงยุค90นั้นก็ถือว่าเพลงนี้นั้นเป็นเพลงในตำนานแห่งยุค 90 อีกเพลงหนึ่งเลยทีเดียว ซึ่งเพลงดังในยุคนั้นก็ไม่ได้แต่เพียงเพลงเธอคือความฝันเท่านั้น

ยังมีเพลงของเหล่าศิลปินมากมายที่โด่งดังในยุคนั้นและเพลงอื่นๆของวงพราวก็มีอีกหลายเพลงมที่ได้รับความนิยมจากแฟนๆด้วย ถึงแม้ว่าเวลาจะล่วงเลยมาแสนนานแล้วก็ตาม เพลงในยุค 90 ก็ถือว่าเป็นเพลงที่เรานั้นยังสามารถได้ยินได้จากตามร้านเหล้าหรือสถานที่บันเทิงต่างๆมในยุคปัจจุบันอยู่ด้วยนั่นเอง

 

 

สนับสนุนโดย    ufabet

เครื่องดนตรีต่างๆที่นิยมเล่นในปัจจุบัน

การเล่นดนตรีเป็นสิ่งที่ช่วยให้เกิดความสนุกสนานและเพลิดเพลิน ผู้เล่นดนตรีส่วนใหญ่ก็มักจะเล่นด้วยเหตุผลต่างๆเหล่านี้ ในปัจจุบันต้องบอกเลยว่าคนที่เล่นดนตรีนั้นถือว่ามีจำนวนมาก เพราะการเล่นดนตรีนั้นต่างออกไปจากในยุคสมัยก่อนมาก เมื่อก่อนนั้นการเล่นดนตรียังไม่ได้รับความนิยมมากเท่าในปัจจุบัน

เนื่องจากในยุคก่อนนั้นคนเราต้องการความมั่นคงในการดำรงชีวิตทำให้คนนั้นจริงจังกับการทำกิจกรรมอย่างอื่นมากกว่าการเล่นดนตรีนั่นเอง แต่ในยุคปัจจุบันนี้นั้นการเล่นดนตรีถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้วก็ว่าได้ เนื่องจากคนในยุคปัจจุบันนั้นหันมาสนใจในเรื่องของดนตรีมากขึ้นแถมวงการดนตรีนั้นก็มีการเปิดกว้างและให้โอกาสกับคนที่เล่นดนตรีมากยิ่งขึ้นด้วยก็ยิ่งเป็นสิ่งที่ทำให้จำนวนคนที่เล่นดนตรีได้นั้นมีไม่น้อยเลยทีเดียว เรามาดูว่าเครื่องดนตรีประเภทใดที่ถูกนิยมและนำมาเล่นในปัจจุบันอย่างมาก

เครื่องดนตรีชิ้นแรกเลยนั้นก็คือกีต้าร์ ดนตรีอย่างกีต้าร์นั้นถือว่าเป็นเครื่อดนตรีที่ได้รับความนิยมในทุกยุคทุกสมัยจริงๆ ไม่ว่าจะผ่านไปเนินนานแค่ไหน ดนตรีกีต้าร์นั้นก็ยังคงเป็นดนตรีที่ผู้เริ่มต้นนั้นเลือกที่จะเล่นมันเสมอซึ่งการเล่นกีต้าก็สามารถต่อหยอดไปยังการเล่นดนตรีประเภทอื่นๆได้ง่ายด้ยวยนั่นเอง สิ่งนี้อาจจะเป้นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้คนส่วนใหญ่นั้นเลือกที่จะหยิบกีต้าร์เป็นดนตรีชิ้นแรกที่ๆที่อยากเล่นได้

ไม่เพียงเท่านี้การเล่นกีต้าร์สามารถดูได้จากสื่อการเรียนการสอนทั่วไปในโซเชียลต่างและกีต้าร์นั้นถือว่าเนเครื่องดนตรีที่มีราคาถูกและสามารถหาซื้อได้อย่างง่ายด้วย กีต้าร์จึงถือว่าเป็นดนตรีที่ฆ่าไม่ต่ยและยังคงเป็นเครื่องดนตรีที่นิยมเล่นในปัจจุบันอันดับต้นๆ

เปียโน ถึงแม้ว่าราคาของเปียโนนั้นจะมีราคาที่ค่อนข้างสูงกว่ากีต้าร์ และในเรื่องของความไพเราะนั้นถือว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียว เปียโนอาจจะเป็นเครื่องใดนตรีที่เหมาะสำหรับคนที่ชอบความนุ่มนวงในเรื่องของดนตรีเพราะเปียโนนั้นจะให้อารมณ์อ่านไหวและพิ้วไหวเมื่อเล่น ผู้เล่นโดนส่วนใหญ่จึงจำเป็นจะต้องอาศัยอารมณ์ในการเข้าถึงเพลงอย่างมากทีเดียว เพื่อให้การเล่นนั้นออกมาสมบูรณ์แบบและในปัจจุบันเปียโนนั้นก็มีหลากหลายราคาให้เลือกใช้สอยตามความชอบและความเหมาะสมได้ด้วย เปียโนจึงถือว่าเป็นอีกหนึ่งเครื่องดนตรีที่มีความน่าสนใจและเป็นดนตรีที่คนนั้นนิยมเล่นในปัจจุบัน

ไวโอลีนหรือดนตรีเครื่องสายสากล ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเครื่องดนตรีที่ฮอตและฮิตไม่ธรรมดาอีกหนึ่งชิ้นเช่นกัน ถึงแม้ว่าจะเป็นเครื่องดนตรีที่ค่อนข้างจะเล่นยากและมีราคาแพง แต่ด้วยความไพเราะจึงเป็นสิ่งที่ทำให้คนในยุคปัจจุบันนั้นหันมาเล่นมากขึ้นและการเล่นไวโอลีนนั้นยังสามารถเล่นดนตรีในตะกูลเดียวกันได้อีกด้วยก็ถือว่าเป็นเครื่องดนตรีที่ให้ความไพเราะและสง่าผ่าเผยอย่างมาก อย่างไรก้ตามการเบลือกเล่นเครื่องเนตรีนั้นการเบือกตามความชอบและความเหมาะสมก็เป็นสิ่งที่จะช่วยทำให้เรานั้นเล่นดนตรีอย่างสนุกสนานได้ด้วย

 

ขอบคุณผู้ที่ให้การสนับสนุนโดย    www.ufabet.com ลูกค้าลองเข้าผ่านลิ้งนี้นะค่ะ

การออกแบบด้วยหลักการทางศิลปะ

      การออกแบบนั้นถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของศิลปะเพราะจะต้องมีการสร้างสรรค์และนำสิ่งต่างๆมาประยุกต์ใช้ให้เกิดความสวยงาม การออกแบบนั้นจึงถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากเพราะก่อนที่เราจะลงมือสร้างสรรค์ศิลปะนั้นการออกแบบถือว่าเป็นสิ่งที่ช่วยในการลดความผิดพลาดต่อผลงานที่เราจะสร้างสรรค์

ดังนั้นแล้วในการออกแบบจึงมีหลักการในดารออกแบบอยู่เช่นกันเพื่อให้ผลงานนั้นออกมาสมบูรณ์แบบและสวยงามที่สุด มาดูกันว่าผลงานที่จำเป้นต้องมีการใช้การออกแบบนั้นมีหลักการในการออกแบบอย่างไรบ้างและแต่ละส่วนนั้นมีความสำคัญและจำเป็นอย่างไร

สิ่งแรกที่เป็นสิ่งสำคัญที่จะสร้างความสวยงามให้กับภาพและเป้นสิ่งที่ทำให้เมื่อคนมองนั้นแล้วรู้สึกว่านี่แหละคือศิลปะก็คือในเรืองของดุลยภาพหรือที่เรานั้นคุ้นเคยกับคำว่า Balance นั่นเอง สำหรับดุลยภาพของการออกแบบนั้นก็คือการที่เรานั้นสร้างให้เกิดความสมดุลระหว่างด้านซ้ายและด้านขวา และความสมดุลนั้นก็แบ่งออกเป็นสองแบบก็คือควงามสมดุลแบบสมมาตรจะมีลักษณะที่ภาพการออกแบบทางด้านซ้ายและภาพทางด้านขวามีลักษณะที่เหมือนกันไม่มความผิดแปลกไปจากกันแม้แต่ในจุดเดียว

เพราะถ้าหากผิดแปลกไปก็จะทำให้การออแบบในลักษณะนั้นไม่ใช่ความสมดุลแบบสมมาตรและอีกลักษระหนึ่งนั้นก็คือการออกแบบสมดุลอสมมาตรก็คือการออกแบบที่ทั้งสองข้างซ้ายละขวานั้นมีลักษณะการออกแบบที่แตกต่างกันแต่เมื่อนำมาตั้งวางและจัดเรียงแล้วนั้นเกิดความสมดุลหรือให้ความรู้สึกที่สมดุลนั่นเอง ไม่ว่าจะเป็นรูปทรง สีและน้ำหนัก ก็สามารถที่จะเป็นการออกแบบในลักษณะสมดุลได้เช่นกัน

ความกลมกลืน (Harmony) เป็นการออกแบบในลักษณะที่จัดองค์ประกอบขึ้นมาให้มีลักษณะที่ประสานกลมกลืนและมีความเข้ากันอย่างลงตัว ซึ่งการออกแบบในลักษณะนี้นั้นก็จะช่วยในเรื่องของความสบายจาและเมื่อมองแล้วเราจะรู้สึกผ่อนคลายและไม่รู้สึกขัดแย้งหรือถ้าหากต้องการจัดองค์ประกอบในลักษณะ Contrast

หรือการจัดองค์ประกอบแบบขัดแย้งก็สามารถที่จะทำได้ซึ่งการออกแบบในลักษณะนี้นั้นก็เพื่อทำให้เกิดจุดเด่นในภาพหรือสิ่งเหล่านั้นนั่นเอง โดยจุดเด่นนั้นเป็นการออกแบบในลักษณะที่ต้องการเรียกร้องความสนใจหรือให้เห็นถึงความแตกต่างได้อย่างชัดเจนเป็นการจัดองค์ประกอบด้วยการใช้เส้น สี จุด รูปทรง

สัดส่วน (Propotion) เป็นการแบ่งการออกแบบเป็นสองส่วนตามความเหมาะสม โดยมีสัดส่วนในลักษณะมาตรฐานหรือสัดส่วนอิสระก็เป็นสิ่งที่จะช่วยททำให้การออกแบบนั้นมีความสวยงามากขึ้นและมีความแปลกใหม่ด้วย ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้หากนำไปใช้ในการออกแบบก็จะได้ผลงานที่มีความสวยงามและเหมาะสมได้อย่างแน่นอน

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  SA gaming สมัคร

อัศจรรย์ประติมากรรมที่ทั่วโลกยังกล่าวถึง

The Man Who Measures the Clouds โดยผู้สร้างผลงานชิ้นนี้คือ แยน ฟาร์บ สิ่งที่ต้องการสื่อถึงคือ การต่อสู้เพื่อวัดค่าสิ่งที่ไม่บางทีไม่อาจวัดได้ ผลงานที่ไม่ซ้ำใครมีขนาด 9 เมตร โดยเสนอออกมาในรูปแบบของประติมากรรมชายคนหนึ่งที่มีความมานะที่จะวัดก้อนเมฆด้วยไม้บรรทัด โดยสื่อถึงผู้ที่บากบั่นสำหรับการทำสิ่งที่ไม่มีทางเป็นไปได้ ตามที่พวกเราไม่เคยหยุดปรับปรุงตนเองในฐานะมนุษยชาติ หรือคำกล่าวสอนของ                     บรรพบุรุษที่บอกไว้ว่ามนุษย์เป็นตัวชี้วัดทุกสิ่งทุกอย่าง

Inertia and The Bankers ผู้สร้างผลงานชิ้นนี้คือ Jason deCaires Taylor สื่อถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับทางสังคมแล้วก็เรียกร้องความรับผิดชอบจากมนุษย์

เป็นผลงานประติมากรรมใต้น้ำถูกสร้างขึ้นมาจำนวนมาก โดยเปิดเผยให้ถึงปัญหาเกี่ยวกับทางสังคมยุคใหม่ที่ยึดติดในด้านวัตถุและก็ได้รับอิทธิพลจากสื่อมากเกินความจำเป็น ผลงานชั้นดีเลิศชุดนี้ยังปฏิบัติหน้าที่เป็นบ้านให้กับต้นปะการังแล้วก็สิ่งมีชีวิตทางทะเลที่เสี่ยงที่จะสูญพันธุ์ในหลายพื้นที่บนโลก โดยเจสันนั้นเพียรพยายามสื่อถึงการคุ้มครองป้องกันโลกของพวกเรา 

Absorbed by Light ผลงานชิ้นนี้ต้องการที่จะบอกพวกเราในหัวข้อการคลั่งไคล้ในวัสดุอุปกรณ์รวมทั้งเทคโนโลยีมากจนเกินไป

เป็นประติมากรรมรูปปั้นคน 3 คนนั่งบนม้านั่ง โดยทั้งหมดทั้งปวงต่างจ้องไปที่สมาร์ทโฟนจนกระทั่งไม่ใส่ใจกันและกัน ผลงานชิ้นนี้ต้องการจะสื่อถึงการที่พวกเราดำเนินชีวิตเชื่อมต่อกับเทคโนโลยีรุ่นใหม่มากเกินไป ทำให้หลุดการเชื่อมต่อจากชีวิตจริง

The Miraculous Journey โดยผู้สร้างผลงานชิ้นนี้ต้องการแสดงถึงความเป็นไปของการเจริญเติบโตของทารกในท้องมารดา

ประติมากรรมอันน่ามหัศจรรย์ชิ้นนี้ตั้งอยู่ที่ศูนย์การแพทย์โดฮา ประเทศกาตาร์ ซึ่งมีประติมากรรมทั้งหมด 14 ชิ้น โดยแสดงระยะเวลาของการเจริญเติบโตของเด็กแรกเกิดในท้องคุณแม่จนกระทั่งวันที่เกิด สื่อถึงการเดินทางที่ดีที่สุดในชีวิตมนุษย์ ผลงานเป็นที่คัดค้านกันอย่างยิ่งในกลุ่มคนตะวันออก และบางทีก็ต้องหาบางสิ่งมาคลุมผลงานชิ้นนี้อยู่เรื่อยๆ 

 

เด็กน้อยเนลโล กับสุนัขปาทราช เป็นรูปปั้นที่สร้างขึ้นบริเวณมหาวิหารเลดี้ มีรูปปั้นของเด็กน้อยที่พักผ่อนโดยหลับไหลอยู่กับหมาของเขาภายใต้ผ้าที่เอาไว้สำหรับห่มผิวถนน แรกเห็นอาจทำให้ยกย่องในความน่ารักน่าเอ็นดูแน่ๆ แม้กระนั้นตามที่เป็นจริงแล้วมันมีที่มาที่แสนโศกเศร้า หดหู่แอบซ่อนไว้ ผลงานประติมากรรมนี้ต้องการจะสื่อถึงเรื่องของเนลโลแล้วก็หมาช่วยเหลือของเขาปาทราช ซึ่งเป็นนิทานที่เป็นที่รู้จักในศตวรรษที่ 19 โดยนำเสนอถึงเนลโลที่พบเจอความลำบากตรากตรำสำหรับเพื่อการดำเนินชีวิต การต่อสู้เพื่อเอาชนะความโหยหิวและก็ตอนท้ายจำเป็นต้องเสียชีวิตจากความหนาวในโบสถ์โดยมีเพื่อนรักของเขาอยู่ข้างเคียงกาย

ยังมีประติมากรรมอีกมากมาย ที่มีชื่อเสียงระดับโลกที่รอให้ทุกคนได้มีโอกาสไปเยี่ยมชม การสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรม หรือศิลปะต่างๆ ออกมานั้นย่อมมีคุณค่าเสมอ โดยผู้คนจะเห็นค่าหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่ว่าแต่ละคนสามารถตีความหมายได้หรือไม่ แต่ไม่ว่าอย่างไรศิลปินทุกคนก็ยังคงสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานออกมาอยู่เสมอ เพื่อที่ศิลปะจะยังคงอยู่คู่กับมนุษย์ตลอดไป

 

สนับสนุนโดย  คาสิโนสด

ประติมากรรมชั้นยอด King David

หลายคนคงจะคุ้นชินกับประติมากรรมชั้นยอดของโลกอย่าง ประติมากรรมผู้ชายเปลือยกายอย่างแน่นอน นั่นคืองานประติมากรรมของจิตรกรชั้นเอกของโลกนั่นเอง ชื่อที่พวกเราคุ้นเคยเป็นอย่างดีนั่นก็คือ ไมเคิล แองเจโร่นั่นเอง โดยแองเจโร่นั้นไม่ได้มีความเชี่ยวชาญในการสร้างสรรค์ในด้านประติมกรรมเท่านั้นเขายังมีความสามารถอีกหลากหลายด้านในความเป็นศิลปะ

และจากความสามารถที่เขานั้นมีและสามารถที่จะสร้างสรรค์ผลงานได้มากมายนี้นั้นก็เป็นเพราะว่าเขาสามารถที่จะเรียนรู้และทำความเข้าใจ เกี่ยวกับศาสตร์ทางด้านศิลปะที่มากกว่าการสร้างสรรค์ในด้านประติมกรรมเท่านั้น แต่ผลงานที่ทำให้เขานั้นมีชื่อเยงและได้รับการยกย่องเลยนั้นก็คือผลงานด้านประติมากรรม

อย่างการแกะสลักเป็นงานประติมากรรมชั้นยอดในรูปผู้ชายที่โป๊เปลือยและเห็นอวัยเพศนั่นเอง ซึ่งผลงานชิ้นนี้นั้นถูกยกย่องเป็นศิลปะชิ้นเอกของโลกด้วย เนื่องจากผลงานการสร้างสรรค์ในลักษณะนี้นั้นเป็นสิ่งแปลกใหม่ในยุคนั้นอย่างมากและเป็นสิ่งที่ยังไม่มใครคิดค้นและสร้างสรรค์ศิลปะด้านประติมากรรมแนวนี้ จึงทำให้ประตอมากกรม King David นั้นเป็นผลงานศิลปะด้านประติมากรรมที่น่าสนใจในยุคนั้นอย่างมาก

เมื่อแองเจโร่นั้นสร้างประติมากรรมที่เป็นผลงานชิ้นนี้ขึ้นมา ก็ทำให้หลายคนนั้นเกิดความสงสัยว่า ทำไมเดวิดจึงต้องเปลือยกาย โดยในช่วงที่แองเจโร่นั้นสร้างสรรค์ผลงานนี้เป็นช่วงที่เรียกว่ายุคเรนาซิงค์เป็นยุคแห่งการฟื้นฟูและมีการสร้างสรรค์ศิลปะแบบใหม่ๆขึ้นมา ดดยการฟื้นฟูนี้นั้นเป็นการฟื้นฟูโดยการนำความเป็นศิลปะที่แขนงมาผสมผสานกันให้เกิดเป็นศิลปะที่แปลกและมีความแตกต่างจากศิลปะในยุคเก่าๆ

แต่มีการนำความเป็นศิลปะเก่าๆขึ้นมาฟื้นฟูเพื่อให้เกิดศิลปะใหม่ด้วยนั่นเอง ทำให้แองเจโรนั้นคิดถึงปรัชญาหนึ่งของกรีกที่มีการบันทึกไว้หลังจากที่อาณาจักรกรีกโรมันนั้นได้มีการล่มสลายไปแล้วว่า ร่างการของคนเรานั้นเป็นสิ่งที่มีส่วนผสมของการที่จะทำให้เกิดความสมบูรณ์แบบอย่างแท้จริง และเป็นสิ่งที่มีความลงตัวที่สุดในธรรมชาติ

ดังนั้นแล้วการที่จะแสดงหรือโชว์เรือนร่างที่มีการเปลือยเปล่าในช่วงยุคกรีกโรมันนั้นจึงเป็นสิ่งที่ดีและสวยงาม ไม่ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความลามกหรือความอนาจารณ์แต่กลับมองได้ว่าเป็นสิ่งที่มีความสวยงามนั่นเอง

เมื่อแองเจโร่ได้อ่านบันทึกที่เป็นปรัชญาของกรีกโรมันนี้นั้น จึงเป็นสิ่งที่ผลักดันและจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ในการสร้าง เดวิดขึ้นมานั่นเอง และถือว่าการสร้างสรรค์ประติมากรรมชิ้นนี้ขึ้นมานั้นก็เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในความสวยงามของเรือนร่างมนุษย์ ให้คนรุ่นหลังได้ตะหนักถึงความสวยงามและความสมบูรณ์แบบที่มีการผสมผสานระหว่างความเป็นจริงและสิ่งที่เป็นศิลปะนั่นเอง ประติมากรรมชั้นยอดนี้นั้นจึงถูกบันทึกในประวัติศาตร์โลกด้วย เพราะเป็นผลงานที่สร้างสรรค์และเป็นสิ่งที่ล้ำค้าอย่างมาก

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  ยูฟ่าเบท365

ตำนานพิธีบูชายัญในจังหวัดราชบุรี

        เมื่อประมาณปี 2547 ได้มีเหตุฆาตกรรมสะเทือนขวัญเกิดขึ้นที่จังหวัดราชบุรีเมื่อมีคนร้ายทั้งหมด 4 คนได้มีการฆ่าปาดคอเด็กผู้หญิงอายุ 12 ปีโดยทั้งหมดให้การรับสารภาพว่าพวกเขากำลังทำพิธีบูชายัญพระอินทร์โดยใช้ร่างกายของหลานสาวของตนเองวัย 12 ปีเป็นเครื่องบูชายัญโดยหวังว่าพระอินทร์นั้นจะทรงช่วยเหลือพวกเขาทั้ง 4 คนโดยเรื่องราวในครั้งนี้เกิดขึ้น

เมื่อมีครอบครัวหนึ่งซึ่งอยู่ด้วยกันทั้งหมด 5 คนโดย 4 คนนั้นเป็นแม่และป้าป้าของเด็กหญิงวัย 12 ขวบซึ่งเด็กหญิงวัย 12 ขวบนั้นเกิดมาเนื่องจากว่าแม่ของเธอนั้นถูกข่มขืนจนตั้งครรภ์แต่หลังจากที่ท้องแล้วแม่ของเธอก็เลี้ยงดูเธอเรื่อยมาจนเมื่อเด็กหญิงอายุ 12 ขวบแม่ของเธอก็สั่งให้ป้าป้านั้นพากันจับเธอแล้วปาดคอเพื่อเอาเลือดของเธอนั้นมาบูชายัญ

โดยชาวบ้านได้บอกกันว่าครอบครัวของเด็กหญิงวัย 12 ขวบนั้นเป็นผู้ที่คลั่งไคล้เกี่ยวกับเรื่องของพระอินทร์เป็นอย่างมากอย่างไรก็ตามในขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจบุกเข้าไปช่วยเหลือเด็กหญิงนั้นก็พบว่าเด็กหญิงถูกปาดคอเสียชีวิตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแม่ของเด็กหญิงบอกว่าที่ต้องฆ่าปาดคอเด็กหญิงนั้นก็เพื่อที่จะได้ให้วิญญาณของเด็กหญิงได้ไปเข้าเฝ้าพระอินทร์

เนื่องจากว่าเด็กหญิงนั้นคือสิ่งชั่วร้ายที่กลับชาติมาเกิด ซึ่งเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมฆาตกรทั้ง 4 คนเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงได้ส่งหญิงทั้ง 4 คนนั้นไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลทางประสาทโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจชื่อว่าทั้ง 4 คนนั้นมีอาการทางจิตจึงได้ลงมือฆ่าลูกและหลานสาวของตนเองนั่นเอง

       สำหรับเรื่องเล่าเกี่ยวกับเรื่องของการบูชายัญที่เกิดขึ้นในจังหวัดนครราชสีมานี้เป็นข่าวโด่งดังใหญ่โตเป็นอย่างมากเมื่อประมาณปี 2547 และยังสร้างความหวาดกลัวให้กับคนจังหวัดราชบุรีนับตั้งแต่นั้นจนถึงปัจจุบันซึ่งในตอนนี้บ้านที่ทั้ง 4 คนอยู่อาศัยอยู่ยังคงถูกปล่อยให้เป็นบ้านร้างและไม่มีชาวบ้านคนไหนกล้าที่จะเข้าไปใกล้ๆกับบ้านหลังดังกล่าวอีกเลยส่วนทั้ง 4 คนนั้นก็ยังคงถูกส่งตัวรักษาตัวอาการทางประสาทในโรงพยาบาลและยังไม่เคยถูกปล่อยตัวออกมาจากโรงพยาบาลนับตั้งแต่นั้นอีกเลย

         สำหรับเรื่องเล่าที่เป็นตำนานที่น่ากลัวนี้ เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงซึ่งสร้างความหวาดกลัวให้กับคนในหมู่บ้านเป็นอย่างมากถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนแล้วก็ตามแต่เรื่องเล่านี้ก็ยังคงมีการเล่าให้ลูกหลานได้ฟังกันถึงความน่ากลัวของสี่พี่น้องที่ได้ก่อเหตุฆาตกรรมหลานสาวและลูกสาวของตนเองเพียงเพราะความเชื่อเกี่ยวกับการบูชาพระอินทร์ซึ่งในปัจจุบันนี้วิธีการบูชายัญนั้นได้หายสาบสูญไปแล้วและในปัจจุบันเราไม่เคยพบเห็นการบูชายัญแบบนี้มานานแล้ว

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย  gclub ทดลองเล่นฟรี