Skip to main content

การออกแบบด้วยหลักการทางศิลปะ

      การออกแบบนั้นถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของศิลปะเพราะจะต้องมีการสร้างสรรค์และนำสิ่งต่างๆมาประยุกต์ใช้ให้เกิดความสวยงาม การออกแบบนั้นจึงถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากเพราะก่อนที่เราจะลงมือสร้างสรรค์ศิลปะนั้นการออกแบบถือว่าเป็นสิ่งที่ช่วยในการลดความผิดพลาดต่อผลงานที่เราจะสร้างสรรค์

ดังนั้นแล้วในการออกแบบจึงมีหลักการในดารออกแบบอยู่เช่นกันเพื่อให้ผลงานนั้นออกมาสมบูรณ์แบบและสวยงามที่สุด มาดูกันว่าผลงานที่จำเป้นต้องมีการใช้การออกแบบนั้นมีหลักการในการออกแบบอย่างไรบ้างและแต่ละส่วนนั้นมีความสำคัญและจำเป็นอย่างไร

สิ่งแรกที่เป็นสิ่งสำคัญที่จะสร้างความสวยงามให้กับภาพและเป้นสิ่งที่ทำให้เมื่อคนมองนั้นแล้วรู้สึกว่านี่แหละคือศิลปะก็คือในเรืองของดุลยภาพหรือที่เรานั้นคุ้นเคยกับคำว่า Balance นั่นเอง สำหรับดุลยภาพของการออกแบบนั้นก็คือการที่เรานั้นสร้างให้เกิดความสมดุลระหว่างด้านซ้ายและด้านขวา และความสมดุลนั้นก็แบ่งออกเป็นสองแบบก็คือควงามสมดุลแบบสมมาตรจะมีลักษณะที่ภาพการออกแบบทางด้านซ้ายและภาพทางด้านขวามีลักษณะที่เหมือนกันไม่มความผิดแปลกไปจากกันแม้แต่ในจุดเดียว

เพราะถ้าหากผิดแปลกไปก็จะทำให้การออแบบในลักษณะนั้นไม่ใช่ความสมดุลแบบสมมาตรและอีกลักษระหนึ่งนั้นก็คือการออกแบบสมดุลอสมมาตรก็คือการออกแบบที่ทั้งสองข้างซ้ายละขวานั้นมีลักษณะการออกแบบที่แตกต่างกันแต่เมื่อนำมาตั้งวางและจัดเรียงแล้วนั้นเกิดความสมดุลหรือให้ความรู้สึกที่สมดุลนั่นเอง ไม่ว่าจะเป็นรูปทรง สีและน้ำหนัก ก็สามารถที่จะเป็นการออกแบบในลักษณะสมดุลได้เช่นกัน

ความกลมกลืน (Harmony) เป็นการออกแบบในลักษณะที่จัดองค์ประกอบขึ้นมาให้มีลักษณะที่ประสานกลมกลืนและมีความเข้ากันอย่างลงตัว ซึ่งการออกแบบในลักษณะนี้นั้นก็จะช่วยในเรื่องของความสบายจาและเมื่อมองแล้วเราจะรู้สึกผ่อนคลายและไม่รู้สึกขัดแย้งหรือถ้าหากต้องการจัดองค์ประกอบในลักษณะ Contrast

หรือการจัดองค์ประกอบแบบขัดแย้งก็สามารถที่จะทำได้ซึ่งการออกแบบในลักษณะนี้นั้นก็เพื่อทำให้เกิดจุดเด่นในภาพหรือสิ่งเหล่านั้นนั่นเอง โดยจุดเด่นนั้นเป็นการออกแบบในลักษณะที่ต้องการเรียกร้องความสนใจหรือให้เห็นถึงความแตกต่างได้อย่างชัดเจนเป็นการจัดองค์ประกอบด้วยการใช้เส้น สี จุด รูปทรง

สัดส่วน (Propotion) เป็นการแบ่งการออกแบบเป็นสองส่วนตามความเหมาะสม โดยมีสัดส่วนในลักษณะมาตรฐานหรือสัดส่วนอิสระก็เป็นสิ่งที่จะช่วยททำให้การออกแบบนั้นมีความสวยงามากขึ้นและมีความแปลกใหม่ด้วย ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้หากนำไปใช้ในการออกแบบก็จะได้ผลงานที่มีความสวยงามและเหมาะสมได้อย่างแน่นอน

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  SA gaming สมัคร